EIROPAS
PILSOŅU
INICIATĪVA

Rectangle-Copy-7-7E066D09-FE5D-4939-9E08-F665E417EDEE@2x.png

Iemesli

parakstīt

tabakas

brīvo

Eiropu

Savāktie
paraksti

0
  • 00Days

Kreisās
dienas

AICINĀJUMS LĪDZ 2030. GADAM EIROPĀ PANĀKT VIDI BEZ TABAKAS UN IZAUDZINĀT PIRMO PAAUDZI BEZ TABAKAS

Tabakas pandēmija ir pirmais novēršamais nāves cēlonis. Izsmēķi pludmalēs nodara kaitējumu okeāna videi un tā florai un faunai, tie izraisa mežu ugunsgrēkus un piesārņo augsni un ūdeni. Lai pasargātu jaunās paaudzes no tabakas atkarības, papildus enerģiskai rīcībai pret cigarešu izsmēķu radīto apdraudējumu videi un cīņai pret smēķēšanu, ir nepieciešams:

Tabakas pandēmija ir pirmais novēršamais nāves cēlonis. Izsmēķi pludmalēs nodara kaitējumu okeāna videi un tā florai un faunai, tie izraisa mežu ugunsgrēkus un piesārņo augsni un ūdeni. Lai pasargātu jaunās paaudzes no tabakas atkarības, papildus enerģiskai rīcībai pret cigarešu izsmēķu radīto apdraudējumu videi un cīņai pret smēķēšanu, ir nepieciešams:

veicināt mērķi par pirmās no tabakas brīvās paaudzes izaudzināšanu Eiropā līdz 2028. gadam, pārtraucot tabakas un nikotīna izstrādājumu pārdošanu iedzīvotājiem, kas dzimuši pēc 2010. gada;
 

izveidot no tabakas un izsmēķiem brīvu pludmaļu un upju krastu tīklu Eiropas mērogā, padarot šīs vietas veselīgākas un ekoloģiski ilgtspējīgākas;
 

veicināt mērķi par pirmās no tabakas brīvās paaudzes izaudzināšanu Eiropā līdz 2028. gadam, pārtraucot tabakas un nikotīna izstrādājumu pārdošanu iedzīvotājiem, kas dzimuši pēc 2010. gada;
 

izveidot no tabakas un izsmēķiem brīvu pludmaļu un upju krastu tīklu Eiropas mērogā, padarot šīs vietas veselīgākas un ekoloģiski ilgtspējīgākas;
 

izveidot no tabakas un izsmēķiem brīvu nacionālo parku tīklu Eiropas mērogā, padarot tos veselīgākus un samazinot piesārņojumu un ugunsgrēku risku;
 

vairot ārtelpas, kas brīvas no smēķēšanas un elektroniskās smēķēšanas, it īpaši tās, ko apmeklē nepilngadīgie (parki, peldbaseini, sporta pasākumi un centri, publiski pasākumi un restorānu terases);
 

izveidot no tabakas un izsmēķiem brīvu nacionālo parku tīklu Eiropas mērogā, padarot tos veselīgākus un samazinot piesārņojumu un ugunsgrēku risku;
 

vairot ārtelpas, kas brīvas no smēķēšanas un elektroniskās smēķēšanas, it īpaši tās, ko apmeklē nepilngadīgie (parki, peldbaseini, sporta pasākumi un centri, publiski pasākumi un restorānu terases);
 


likvidēt tabakas reklāmu un klātbūtni audiovizuālajos materiālos, sociālajos medijos, īpaši pievēršoties slēptai reklāmai, kas tiek īstenota ar ietekmētāju un produktu izvietošanas starpniecību;


finansēt pētniecības un izstrādes projektus attiecībā uz tabakas lietošanas izraisītām slimībām, lai uzlabotu to prognozes un padarītu tās ārstējamas.


likvidēt tabakas reklāmu un klātbūtni audiovizuālajos materiālos, sociālajos medijos, īpaši pievēršoties slēptai reklāmai, kas tiek īstenota ar ietekmētāju un produktu izvietošanas starpniecību;


finansēt pētniecības un izstrādes projektus attiecībā uz tabakas lietošanas izraisītām slimībām, lai uzlabotu to prognozes un padarītu tās ārstējamas.

Esiet Eiropas pilsoņiem un izmantojiet savas tiesības, kā noteikts ES Konstitūcijā, lai veiktu izmaiņas jums, jūsu tuvumā un nākamajai paaudzei. Parakstot šo iniciatīvu, jūs varētu aktīvi sniegt ieguldījumu sadzirdības iedzīvotāju vidū, proti, veselīgā vidē, veselīgā Eiropā.

Esiet Eiropas pilsoņiem un izmantojiet savas tiesības, kā noteikts ES Konstitūcijā, lai veiktu izmaiņas jums, jūsu tuvumā un nākamajai paaudzei. Parakstot šo iniciatīvu, jūs varētu aktīvi sniegt ieguldījumu sadzirdības iedzīvotāju vidū, proti, veselīgā vidē, veselīgā Eiropā.


Tā ir mūsu Eiropas pilsoņu iniciatīva — Tobacco Free Europe — QR kods. Paredzēts, ka tas varētu viegli piedāvāt Eiropas pilsoņus uz Eiropas Komisijas parakstu vākšanas lapu, skenējot ar mobilo tālruņu kameru.

To var brīvi izmantot jebkuros materiālos, kas popularizē mūsu nometināšanu, ko veic jebkura Eiropas organizācija pēc tam, kad no jauna ir rakstiski saņemts organizatoru apstiprinājums.


Kad iniciatīva sasniedz 1 miljonu apstiprinātu parakstu, Eiropas Komisijai ir pienākums reaģēt un rīkoties. Kas var parakstīt? Ikviens Eiropas Savienības pilsonis ir pietiekami vecs, lai balsotu Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

ORGANIZĒTĀJI:

SUPORTERS:

Vai vēlaties iesaistīties?
Vai jums ir vajadzīga papildu informācija?
Ja Jums ir jautājumi, kas saistīti ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu — Tabakas brīvā Eiropa, sazinieties ar mums!

informacion@nofumadores.org
secretariat@ensp.org

Webdesign by Jupiter Artis

Proudly done by Tranda Total Solutions